Ogłoszenie o naborze nr 100/17

Doradca Prezesa - Samodzielne Stanowisko Pracy

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 12 października 2017

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy powyżej 6 lat,
 • znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie Agencji Mienia Wojskowego, w tym ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • doświadczenie w zakresie polityki obronnej państwa i przemysłu zbrojeniowego oraz współpracy ze służbami mundurowymi,
 • umiejętność analizy i opracowania tekstów,
 • umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie w realizacji projektów,
 • znajomość języka angielskiego i rosyjskiego umożliwiająca swobodną konwersację.

Główne obowiązki:

 • tworzenie strategii działań w zakresie gospodarki mieniem koncesjonowanym,
 • przygotowywanie opracowań, ekspertyz oraz opinii w zakresie wynikającym z ustawowych zadań Agencji,
 • opiniowanie i doradzanie w sprawach dotyczących planów przekazywania rzeczy ruchomych koncesjonowanych
  i niekoncesjonowanych,
 • inicjowanie, przygotowywanie i koordynowanie kontaktów z parlamentem, rządem, jednostkami organów samorządu terytorialnego, przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego oraz kontaktów zagranicznych,
 • realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności Agencji oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej.

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 100/17”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 501 93 31

 

Lista kandydatów spełniających wymagania:

 1. Owsianko Grzegorz, Warszawa

Informacja o wyniku naboru:

Osoba wybrana: Owsianko Grzegorz (Warszawa)

Uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat legitymuje się wymaganym wykształceniem wyższym, szerokim doświadczeniem zawodowym w instytucjach administracji publicznej i wiedzą z zakresu bezpieczeństwa narodowego. W swojej pracy zawodowej przygotowywał opracowania i analizy dotyczące polityki obronnej państwa i przemysłu zbrojeniowego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w sposób rzeczowy odpowiadał na zadawane pytania, wykazał się jako osoba rzetelna i odpowiedzialna oraz zaangażowana w podejmowanie nowych wyzwań zawodowych.

 

Utworzone 28 września 2017 14:11 przez Maja Dzięciołowska Zmodyfikowane 8 listopada 2017 09:01 przez Maja Dzięciołowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

X Zamknij