Ogłoszenie o naborze nr 87/22

Główny Specjalista - Ekspert ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji Międzynarodowych (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Planowania i Programowania - Departament Inwestycji Wojskowych - 0,4 etatu

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • udział w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie formalnego przygotowania dokumentacji do postepowań o udzielenie zamówienia (w szczególności zapytań ofertowych, opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny);
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem kryteriów projektowych przez kontrahenta zagranicznego;
 • udział w opracowywaniu projektów umów na prace projektowe realizowane zgodnie z umowami międzynarodowymi i porozumieniami wykonawczymi;
 • nadzór nad realizacją oraz udział w odbiorze prac projektowych na zasadach Project Managementu, w tym ocenę zgodności projektu z umową;
 • analiza ryzyk w zakresie realizacji inwestycji w szczególności w zakresie dostępności materiałów budowlanych, możliwości wykonawczych potencjalnych wykonawców zadań projektowych;
 • współpraca z Project Managerami strony zagranicznej, prowadzenie uzgodnień projektowych, negocjacje w zakresie zleconych przez Ministerstwo Obrony Narodowej zadań inwestycyjnych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi AMW w zakresie należytej realizacji zadań zleconych przez MON.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • min. 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach;
 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej;
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu  i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów w tym zakresie;
 • doświadczenie w realizacji prac projektowych lub budowlanych na terenach zamkniętych;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń i decyzji wykonawczych; Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy o: Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu AutoCAD;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, w tym znajomość języka branżowego budowlanego,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „Poufne” lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu jego uzyskania,
 • komunikatywność i zaangażowanie;
 • prawo jazdy kat. B a także dyspozycyjność oraz gotowość do wykonywania pracy poza stałym miejscem pracy (podróże służbowe krajowe, zamiejscowe przejazdy służbowe realizowane samochodem służbowym lub pojazdem prywatnym pracownika).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w realizacji działań doradczych w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach;
 • doświadczenie w zarządzaniu pracownikami;
 • doświadczenie we współpracy z przedstawicielami Sił Zbrojnych innych państw w obrębie przygotowywania i projektowania inwestycji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 87/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania: Michał Domińczak, Łódź.

Uzasadnienie: kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat potwierdził wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 1 czerwca 2022 14:33 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 15 lipca 2022 13:20 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję