Ogłoszenie o naborze nr 70/22

Główny Specjalista (Inspektor ds. zarządzania kryzysowego) w Dziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 27 maja 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dobrą kawę.

Główne obowiązki:

Zapewnianie funkcjonowania skutecznego systemu zarządzania kryzysowego w Agencji Mienia Wojskowego, w tym:

 • realizowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym AMW, w tym związanych z ochroną infrastruktury krytycznej, organizacją łączności, organizacją systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
 • pełnienie roli sekretarza Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • zapewnienie obiegu informacji między komórkami i jednostkami AMW a organami i strukturami zarządzania kryzysowego,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za zażądanie kryzysowe z ramienia samorządów lokalnych,
 • organizacja szkoleń praktycznych w ramach ogłaszanych próbnych alarmów związanych z zagrożeniami kryzysowymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 6-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3-letnie w obszarze bezpieczeństwa,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”, „NATO SECRET”, „SECRET UE” wydanych przez ABW lub SKW lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze poszerzonego postepowania sprawdzającego,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, Ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • rzetelność oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach rządowych,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie posiadania poświadczeń bezpieczeństwa osobowego / podpisane oświadczenie o gotowości poddania się procedurze poszerzonego postepowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa osobowego uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”, „NATO SECRET”, SECRET UE” wydanych przez ABW lub SKW (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 70/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj
 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania: Andrzej Dobrowolski, Warszawa.

Uzasadnienie: kandydat spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat potwierdził wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 13 maja 2022 09:37 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 14 czerwca 2022 08:38 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję