Ogłoszenie o naborze nr 131/19

Główny Specjalista - Inspektor Ochrony Danych

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 24 września 2019

 

Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Główne obowiązki:

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez:

 • zapewnienie i monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • realizowanie obowiązków informacyjnych, w stosunku do osób, które przetwarzają dane osobowe,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów prawa - identyfikacja i analiza procesów przetwarzania,
 • informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu,
 • szacowanie ryzyka związanego z operacjami przetwarzania z uwzględnieniem charakteru, zakresu i kontekstu celów przetwarzania,
 • współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego,
 • prowadzenie audytów wewnątrz w organizacji,
 • przeprowadzanie szkoleń dla osób zatrudnionych oraz dbanie o właściwy poziom wiedzy w obszarze ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (RCP) oraz wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 3-lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • obywatelstwo polskie,
 • studia magisterskie/podyplomowe lub specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,
 • rzetelność oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie kontroli i nadzorze,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, mającego na celu uzyskanie w/w poświadczenia bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. Nr 742).
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 131/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:  Wojciech Zaręba, Warszawa

Uzasadnienie: kandydat posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony danych osobowych, w tym tworzenia procedur w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz dostosowania zasad i warunków przetwarzania danych osobowych w organizacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rzeczowo i konkretnie odpowiadał na pytania Komisji, wykazując się bogatą wiedzą merytoryczną i praktyczną, a także komunikatywnością i wysoką kulturą osobistą.

Utworzone 10 września 2019 12:00 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 4 listopada 2019 10:54 przez Główny Specjalista Anna Czekaj
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję