Ogłoszenie o naborze nr 47/22

Główny Specjalista - Koordynator Branżowy (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Planowania i Programowania - Departament Inwestycji Wojskowych - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 19 maja 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • udział w planowaniu działalności inwestycyjnej, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do zainicjowania i uruchomienia zadań inwestycyjnych,
 • pozyskiwanie i analiza danych dotyczących uwarunkowań adaptacyjnych, terenowych, prawnych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia na usługi, w tym opracowanie dokumentacji na dostawy i roboty budowlane oraz projektów umów, m.in. na nadzory projektowe, o udzielenie środków finansowych z dotacji publicznej, konsulting techniczny itp.,
 • monitorowanie i nadzorowanie procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń, itp.), w tym również przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji do wniosków o wydanie decyzji,
 • prowadzenie, monitorowanie i nadzorowanie zleconych zadań inwestycyjnych w zakresie ich przygotowania, realizacji i rozliczania, w tym również koordynacja zadań z podmiotem zagranicznym,
 • koordynacja pracy inżynierów/ specjalistów branżowych w Dziale.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania LUB do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej LUB w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych LUB w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o: Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • umiejętność sprawdzania i sporządzania kosztorysów budowlanych, w tym obsługa programu Norma Pro,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCAD,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu jego uzyskania,
 • przedsiębiorczość, zaangażowanie i determinacja w działaniu.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dla podmiotów zagranicznych, np. USA,
 • znajomość programu MS Project,
 • znajomość metodologii PRINCE 2,
 • doświadczenie w realizacji inwestycji z zastosowaniem różnych metod Project Management,
 • doświadczenie w przygotowaniu Project Management Plan lub biznes plan,
 • umiejętność analizowania umów, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów prawnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dyspozycyjność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 47/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13 lub 22/ 314 99 46.

Informacja o wyniku naboru

Nabór zakończony bez zatrudnienia.

Utworzone 7 kwietnia 2022 11:32 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 18 lipca 2022 12:23 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję