Ogłoszenie o naborze nr 182/19 PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji Wojskowych

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 28 stycznia 2020

 

Dział ds. Planowania i Programowania

Główne obowiązki:

 • monitorowanie i nadzorowanie zleconych zadań inwestycyjnych,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zadań inwestycyjnych do planu inwestycji wojskowych Agencji,
 • udział w opracowaniu projektów umów o udzielenie środków finansowych z dotacji celowej,
 • pozyskiwanie i analiza danych dotyczących uwarunkowań realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej,
 • opracowywanie lub zlecanie opracowania programów inwestycji,
 • zlecanie wykonania opracowań dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
 • sporządzanie meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań Działu,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowaniu umowy zgodnie z ustawą Pzp.).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów w tym zakresie,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, rozporządzeń i decyzji wykonawczych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (w mowie i piśmie),
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • mile widziana znajomość programu Microsoft Project,
 • zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 182/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 17 grudnia 2019 12:47 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 7 stycznia 2020 13:11 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję