Ogłoszenie o naborze nr 95/22

Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego - 0,5 etatu

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 27 czerwca 2022

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • analizowanie i ocena, zarówno pod kątem zgodności z prawem jak i zasadności, wniosków oraz innych dokumentów kierowanych przez zarządy i rady nadzorcze spółek do Zgromadzenia Wspólników,
 • opracowywanie zbiorczych informacji z działalności spółek, z uwzględnieniem zrealizowanego zakresu rzeczowego zadań, poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz osiągniętych wyników finansowych,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji majątkowej oraz sporządzanie kwartalnej oceny spółek, w szczególności sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • opracowywanie sprawozdań wynikających z uprawnień właścicielskich oraz innych z obszaru działań departamentu na potrzeby kierownictwa Agencji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w zakresie zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz zakwaterowania Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustawy Kodeks spółek handlowych oraz umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji finansowej spółek, a także bardzo dobra znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, terminowość, systematyczność w działaniu i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność, umiejętność jasnego i zwięzłego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • samodzielność, dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 95/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 13 czerwca 2022 11:13 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 13 czerwca 2022 11:13 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję