Ogłoszenie o naborze nr 17/21

Inspektor w Dziale ds. Organizacyjnych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Szczecinie Termin składania dokumentów: 2 marca 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu obsługi kancelaryjnej, w tym bieżącej obsługi interesanta,
 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Oddziału w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
 • przyjmowanie i rejestrowanie faktur, not księgowych i innych dokumentów w systemie informatycznym,
 • przekazywanie zarejestrowanej korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym,
 • wysyłanie przesyłek, kompletowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji kancelaryjnej,
 • obsługiwanie urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie kancelarii.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

   

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 17/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 16 lutego 2021 12:10 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 21 lutego 2021 19:51 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję