Ogłoszenie o naborze nr 122/20

Inspektor w Dziale Inwentaryzacji Mienia Ruchomego

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 1 października 2020

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • udział w inwentaryzowaniu rzeczy ruchomych koncesjonowanych we wskazanych magazynach własnych Agencji oraz w magazynach depozytowych jednostek organizacyjnych podległych MON oraz MSWiA,
 • dokumentowanie stanu ilościowego zasobów AMW oraz sprawdzanie nazw i cech identyfikujących inwentaryzowane mienie (nr partii, fabryczny, rejestracyjny itp.),
 • sporządzanie dokumentacji z realizacji procesu inwentaryzacji zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,
 • współdziałanie z dysponentem mienia oraz innymi komórkami organizacyjnymi Agencji w celu wyjaśniania stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych,
 • udział w ocenie aktualnego stanu i przydatności gospodarczej inwentaryzowanego mienia.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zasad prowadzenia inwentaryzacji mienia ruchomego oraz podstawowych aktów prawnych z zakresu gospodarki magazynowej,
 • podstawowa wiedza z zakresu obrotu mieniem ruchomym,
 • spełnianie warunków określonych art. 28 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1214),
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • dyspozycyjność oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o gotowości poddania się badaniom psychologiczno-psychiatrycznym oraz ustaleniom policyjnym, o których mowa w art. 12 oraz art. 29 ust.1 pkt 3 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019, poz.1214 z póź. zm.),
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 122/20”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Falkowski Stanisław, Warszawa.
 2. Pisarski Michał, Brudzewice.
 3. Rdzanek Mateusz, Warszawa.
 4. Rybicka Anna, Jabłonna.
 5. Simiński Piotr, Warszawa.
 6. Tarach Mateusz, Warszawa.
 7. Tomaszewski Artur, Warszawa.
 8. Twardowski Hubert, Wyszków.
 9. Wójcik Michał, Raszyn.
 10. Zagdański Wiktor, Warszawa.
Utworzone 10 września 2020 10:31 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 12 października 2020 10:53 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję