Ogłoszenie o naborze nr 170/19

Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych - Pełnomocnik Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 13 grudnia 2019

 

Główne obowiązki:

Pełnienie funkcji Pełnomocnika Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych wskazanych w art. 15 ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz w §5 Decyzji MON w szczególności:

 • wykonywanie czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnianie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • przeprowadzanie kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów w tym zakresie oraz prowadzenie postępowań sprawdzających,
 • koordynowanie i nadzór nad wdrożeniem, aktualizacją i testowaniem planów zapewnienia ciągłości działania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • opracowywanie dokumentacji regulującej ochronę informacji niejawnych w jednostce,
 • zapewnianie skutecznego systemu ochrony fizycznej obiektów Agencji,
 • planowanie i organizowanie szkoleń oraz prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • koordynowanie i nadzór realizacji zadań i procedur z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa pożarowego w Agencji,
 • zapewnianie funkcjonowania skutecznego systemu składania, analizowania i przechowywania oświadczeń majątkowych,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej,
 • informowanie Prezesa Agencji o naruszeniu w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w tym zakresie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 6-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone specjalistyczne przeszkolenie dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW lub SKW, potwierdzone wydanym przez te organy ważnym zaświadczeniem o odbyciu wyżej wymienionego szkolenia,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez ABW lub SKW, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”, „NATO Secret” oraz „Secret UE/EU Secret”,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,
 • rzetelność oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość decyzji i rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej w zakresie organizacji systemu ochrony informacji niejawnych oraz zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz projektowania i eksploatacji elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie kontroli i nadzorze oraz w pracy w administracji publicznej,
 • studia podyplomowe z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • zaświadczenia o odbytym specjalistycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • dyplom lub świadectwo potwierdzające specjalistyczne przeszkolenie z zakresu projektowania oraz eksploatacji elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy oraz kopie pozostałych dokumentów wskazanych w wymaganiach niezbędnych,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 170/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:  Czesław Ćwiek, Chotomów

Uzasadnienie: kandydat ukończył studia wyższe na kierunku Ekonomia i Zarządzanie oraz studia podyplomowe w zakresie prawa i administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w przedmiocie ochrony informacji a także bezpieczeństwa fizycznego obiektów oraz stref ochronnych. Dodatkowo Kandydat zajmuje się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i akredytacji systemów teleinformatycznych oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi przy przygotowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa OIN. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego. Podczas rozmowy odpowiadał pewnie na pytania, wykazując się wiedzą merytoryczną, pragmatycznym podejściem do pełnionych obowiązków a także komunikatywnością i dyspozycyjnością.

Utworzone 29 listopada 2019 16:24 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 15 stycznia 2020 09:16 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję