Ogłoszenie o naborze nr 173/19

Kierownik Działu ds. Inwestycji i Remontów

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2019

 

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania, koordynowania, monitorowania i nadzorowania zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • realizowanie zadań w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków i lokali mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej związanej z tymi budynkami,
 • sporządzanie planów budowy, remontów i konserwacji,
 • prowadzenie procesu inwestycyjnego dla zadań ujętych w planie inwestycji, remontów i konserwacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawem zamówień publicznych, wytycznymi i zawartymi umowami,
 • rozliczanie zadań inwestycyjnych, sporządzanie elaboratów rozliczeniowych zgodnie z trybem i zasadami planowania oraz realizacji inwestycji budowlanych obowiązujących w Agencji,
 • kierowanie procesami weryfikacji kosztorysów inwestorskich i nadzoru technicznego, zamierzeń remontowych, napraw i usuwania awarii oraz innych robót mających na celu utrzymanie obiektów w niepogorszonym stanie,
 • nadzorowanie pracy podległych pracowników, weryfikowanie i zatwierdzanie formalnej i merytorycznej poprawności wykonywanych zadań,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie zadań Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie na stanowisku kierowniczym w obszarze zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Pzp, o własności lokali, gospodarce nieruchomościami oraz kpa,
 • umiejętność zarządzania personelem i delegowania zadań,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dyspozycyjność, decyzyjność i odpowiedzialność,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność i zaangażowanie oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz uprawnienia budowlane,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 173/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru


 Nabór zakończony bez zatrudnienia.

 

Utworzone 3 grudnia 2019 14:09 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 9 stycznia 2020 10:46 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję