Ogłoszenie o naborze nr 137/21

Kierownik w Dziale ds. Eksploatacji i Utrzymania Nieruchomości

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 13 stycznia 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • organizowanie, koordynowanie i zarządzanie zespołem pracowników, w tym podział, monitorowanie i rozliczanie zadań a także współpraca z innymi działami w zakresie właściwości działu,
 • nadzorowanie wykonania obowiązków i zadań określonych w umowach o zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami (lokalami, budynkami, gruntami) oraz w umowach dotyczących utrzymania i obsługi nieruchomości,
 • organizowanie i kierowanie sprawami związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów na dostawę mediów komunalnych i innych do nieruchomości oraz lokali,
 • nadzór nad realizacją postanowień ustawy Prawo budowlane, w szczególności dotyczących przeglądów technicznych i konserwacji budynków, obiektów i infrastruktury,
 • nadzór nad stanem technicznym, sanitarnym i porządkowym zasobu, monitorowanie bieżących napraw,
 • kierowanie wykonywaniem uprawnień właściciela lokali w nieruchomościach wspólnych, zgodnie z ustawą o własności lokali.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w zakresie realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach na stanowisku kierowniczym (poprzez doświadczenie kierownicze rozumie się także wykonywanie obowiązków koordynacyjnych),
 • znajomość przepisów ustaw, w szczególności o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, własności lokali, gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych a także umiejętność praktycznego ich stosowania,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • rzetelność i zaangażowanie,
 • wysokie umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • preferowane doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • mile widziana licencja zarządcy nieruchomości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 137/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13 lub 22/ 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Budkiewicz Kamil, Dywity
 2. Hołownia-Woźny Marta, Warszawa
 3. Jasiński Piotr, Nowa Iwiczna
 4. Sułek Radosław, Pruszków
Utworzone 23 grudnia 2021 10:52 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 18 stycznia 2022 13:59 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję