Ogłoszenie o naborze nr 85/22

Magazynier, miejsce pracy: Skład Materiałowy Regny, gm. Koluszki - Dział ds. Mienia Ruchomego Koncesjonowanego i Bazy Magazynowej w Departamencie Gospodarki Mieniem Ruchomym

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 14 czerwca 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. ewidencja ruchu i stanów magazynowych oraz innych wymaganych ewidencji, rejestrów i wykazów,
 • prowadzenie bieżących konserwacji zgromadzonych w magazynie rzeczy ruchomych koncesjonowanych,
 • samodzielne przyjmowanie i wydawanie przechowywanych rzeczy ruchomych, ustalenie ilości wydawanych materiałów oraz czuwanie nad ich wydaniem, zgodnie z dokumentami obrotu materiałowego,
 • udział w znakowaniu przechowywanego mienia ruchomego,
 • przygotowywanie oraz przekazywanie danych sprawozdawczych dotyczących realizacji przejmowania i wydawania mienia.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2022, poz. 268 j.t.),
 • znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu gospodarki magazynowej,
 • znajomość specjalistycznego sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym uzbrojenia i sprzętu technicznego,
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • gotowość poddania się badaniom i procedurze sprawdzającej wymaganych bezpośrednio do pracy przy wytwarzaniu i obrocie mieniem koncesjonowanym, zawartych w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • komunikatywność, samodzielność i wysokie poczucie odpowiedzialności, a także sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • brak przeciwwskazań do pracy przy transporcie ręcznym towarów,
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane uprawnienia do obsługi mechanicznych, magazynowych urządzeń załadowczo-wyładowczych i transportowych (wózki widłowe, windy towarowe itp.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o gotowości poddania się badaniom i procedurze sprawdzającej wymaganych bezpośrednio do pracy przy wytwarzaniu i obrocie mieniem koncesjonowanym zawartych w art. 28 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2022, poz. 268) (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 85/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Utworzone 31 maja 2022 11:33 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 24 czerwca 2022 12:38 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję