Ogłoszenie o naborze nr 82/22

Radca Prawny - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Lublinie Termin składania dokumentów: 9 czerwca 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • świadczenie bieżącej obsługi prawnej w Oddziale, m.in. w zakresie działalności i zadań związanych z organizacją wydarzeń,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad, wyjaśnień i opinii,
 • opiniowanie i opracowywanie projektów umów, dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Agencji, w szczególności w zakresie zadań związanych z organizacją wydarzeń promujących Siły Zbrojne,
 • bieżące udzielanie pomocy prawnej komórkom organizacyjnym Agencji, w szczególności komórkom merytorycznym odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z organizacją wydarzeń promujących Siły Zbrojne,
 • udział w negocjacjach prowadzonych przez Agencję, udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Agencję.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia radcy prawnego oraz udokumentowany wpis na listę radców prawnych,
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Agencji, tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • praktyczna wiedza z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • znajomość przepisów kpa oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność,
 • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość,
 • swobodna umiejętność formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • systematyczność i dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność rozwiązywania problemów, argumentacji, komunikacji oraz pracy w zespole,
 • doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia oraz wpis na listę radców prawnych,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 82/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Mateusz Sieńko, Bełżyce.

Uzasadnienie: kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat potwierdził wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 26 maja 2022 14:40 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 21 lipca 2022 16:22 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję