Ogłoszenie o naborze nr 71/24

Specjalista ds. Inwestycji Wojskowych w Dziale ds. Planowania i Programowania w Departamencie Inwestycji Wojskowych

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 9 sierpnia 2024

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym oraz sporządzanie opisów operacji gospodarczych,
 • udział w przygotowywaniu sprawozdań, zestawień i informacji z realizacji inwestycji,
 • wprowadzanie danych w zakresie inwestycji do systemu informatycznego,
 • przygotowywanie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw,
 • udział w spotkaniach koordynacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, w tym sporządzanie notatek,
 • sprawowanie obsługi administracyjnej Departamentu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie, w tym co najmniej rok w obszarze zadań zbliżonym do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • podstawowa znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych,
 • biegła obsługa pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Microsoft Excel,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” oraz "NATO CONFIDENTIAL", zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza o dotacjach udzielanych z budżetu państwa,
 • systematyczność i dobra organizacja pracy własnej,
 • przedsiębiorczość, zaangażowanie i determinacja w działaniu,
 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, budownictwo, zarządzanie,
 • znajomość zagadnień procesu inwestycyjnego,
 • doświadczenie zawodowe w pracy z inwestycjami budowlanymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv,
 • podpisane oświadczenie o gotowości poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” oraz "NATO CONFIDENTIAL" (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 71/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poproszeni o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kopii dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46 lub 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 4 lipca 2024 14:30 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 4 lipca 2024 14:41 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję