Ogłoszenie o naborze nr 175/19

Specjalista w Departamencie Gospodarki Mieniem Ruchomym

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 20 grudnia 2019

 

Dział ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów

Główne obowiązki:

 • prowadzenie bazy danych, monitorowanie i raportowanie procesu przejmowania i zagospodarowywania środków bojowych, sprzętu obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR) oraz mienia ruchomego koncesjonowanego stanowiącego odpady, w tym opracowywanie danych do ogłoszeń przetargowych dot. sprzedaży i zakupu usług niszczenia,
 • realizacja umów sprzedażowych z kontrahentami,
 • współpraca z oddziałami regionalnymi Agencji w zakresie zagospodarowania odpadów,
 • kontrola stanu ewidencyjnego w zakresie prawidłowości wprowadzania danych,
 • przejmowanie i wydawanie środków bojowych, OPBMR oraz mienia ruchomego koncesjonowanego stanowiącego odpady w jednostkach MON i MSWiA,
 • udział w opracowywaniu dokumentów normatywnych, określających zasady, procedury i sposoby przejmowania i zagospodarowania mienia ruchomego koncesjonowanego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • spełnianie warunków określonych art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214),
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • znajomość ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • dyspozycyjność oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • biegła obsługa komputera (w szczególności MS Word i MS Excel),
 • predyspozycje do dokonywania analiz tematycznych, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i doskonała organizacja pracy własnej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, lojalność i zaangażowanie,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o gotowości poddania się badaniom psychologiczno-psychiatrycznym oraz ustaleniom policyjnym, o których mowa w art. 12 oraz art. 29 ust.1 pkt 3 Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 175/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania:   ----

Uzasadnienie: nabór zakończony bez zatrudnienia.

Utworzone 6 grudnia 2019 15:31 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 14 maja 2020 15:16 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję