Ogłoszenie o naborze nr 15/21

Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 23 lutego 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • bieżąca obsługa spraw dotyczących Spółek,
 • analizowanie i ocena, zarówno pod kątem zgodności z prawem jak i zasadności, wniosków oraz innych dokumentów kierowanych przez zarządy i rady nadzorcze Spółek do Zgromadzenia Wspólników,
 • sporządzanie projektów protokołów i uchwał Zgromadzeń Wspólników, rekomendacji głosowania na Zgromadzenia Wspólników, a także innych dokumentów związanych z nadzorem nad Spółkami,
 • wykonywanie czynności związanych z  realizacją umów o świadczenie usług, dostaw lub wykonywanie robót budowlanych,
 • przygotowanie umów cedujących na Spółki prawa i obowiązki Agencji wynikające z zawartych umów,
 • prowadzenie korespondencji ze Spółkami oraz podmiotami trzecimi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,
 • umiejętność czytania dokumentacji finansowej Spółek,
 • bardzo dobra znajomość komputera (pakiet MS Office),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, terminowość, i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność, umiejętność jasnego i zwięzłego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 15/21

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Czuchra Tomasz, Warszawa.
 2. Fedorczyk Ewa, Warszawa.
 3. Jaśko Rafał, Kraków.
 4. Kotyla Szymon, Piastów.
Utworzone 9 lutego 2021 09:26 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 2 marca 2021 11:40 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję