Ogłoszenie o naborze nr 159/19 - miejsce pracy: Lublin

Specjalista w Departamencie Zamówień Publicznych

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 8 listopada 2019

 

Główne obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej,
 • bieżące wspieranie komórek organizacyjnych poprzez uzgadnianie projektów i zmian umów oraz innych dokumentów, proponowanie rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych,
 • współudział w przeprowadzaniu kontroli postępowań udzielanych na podstawie ustawy Pzp,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
 • monitorowanie zmian stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych oraz opiniowanie projektów zmian do ustawy Pzp.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, z co najmniej półrocznym okresem zatrudnienia w zamówieniach publicznych w ostatnich 3 latach,
 • znajomość ustawy Pzp, Kpa, Kc, ustawy o finansach publicznych, o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz znajomość Kodeksu spółek handlowych,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe: 

 • mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych
 • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, sumienność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 159/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: ---

Uzasadnienie: nabór zakończony bez zatrudnienia.

Utworzone 25 października 2019 15:24 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 20 grudnia 2019 15:43 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję