Ogłoszenie o naborze nr 74/22

Specjalista w Dziale ds. Administracyjno-Technicznych w Departamencie Obsługi Biura Prezesa

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 1 czerwca 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie i rozliczenie faktur oraz innych dokumentów w elektronicznym systemie informatycznym i ich rozdział do właściwych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie gospodarki samochodowej oraz spraw związanych z ubezpieczeniem mienia,
 • realizacja zakupów w zakresie właściwości działu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych wynikających z właściwości działu, m.in. sporządzenie wniosków o wszczęcie zamówień, wniosków zwolnionych i otwartych, udział w opracowaniu SIWZ dla zakupów towarów i usług,
 • wykonywanie prac gospodarczych związanych z obsługą siedziby,
 • przewożenie osób, materiałów i sprzętu samochodami służbowymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz kpa,
 • bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • czynne prawo jazdy kat. B oraz gotowość poddania się badaniom do kierowania pojazdami służbowymi,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • dyspozycyjność oraz zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 74/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 314 99 46 lub 22 314 98 13.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Sebastian Szczepan, Warszawa.

Uzasadnienie: kandydat spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat potwierdził wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 18 maja 2022 13:00 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 1 lipca 2022 14:18 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję