Ogłoszenie o naborze nr 49/22

Specjalista w Dziale ds. Finansowo-Księgowych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Gdyni Termin składania dokumentów: 27 kwietnia 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także weryfikacja dowodów księgowych i dekretów kontrolingowych pod względem prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie całościowo ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • realizowanie zadań związanych z dekretowaniem i księgowaniem wybranych operacji gospodarczych, z uwzględnieniem zasad kontrolingowych oraz zasad klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • rozliczanie zakupu środków trwałych,
 • rejestrowanie (wprowadzanie) dokumentów zakupowych w elektronicznym systemie informatycznym i ich rozdział do działów merytorycznych,
 • sporządzanie danych pomocniczych do sprawozdań finansowych i budżetowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym rok w zakresie zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustawy o VAT i podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz dobra organizacja własnej pracy,
 • terminowość, dokładność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości,
 • komunikatywność i odpowiedzialność,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 49/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Informacja o wyniku naboru

Nabór zakończony bez zatrudnienia.

Utworzone 13 kwietnia 2022 11:08 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 23 maja 2022 10:10 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję