Ogłoszenie o naborze nr 60/22

Specjalista w Dziale ds. Finansowo-Księgowych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Lublinie Termin składania dokumentów: 13 maja 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu ewidencji wybranych rodzajów operacji gospodarczych, w tym faktur, rachunków, wyciągów bankowych z uwzględnieniem zasad: rachunkowości, kontrolingowych oraz klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • kontrola pod względem kompletności oraz formalno-rachunkowym dokumentów księgowych dotyczących zakupu oraz poniesionych wydatków,
 • weryfikacja dokumentów księgowych i dekretów kontrolingowych pod względem prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości,
 • prowadzenie i uzgadnianie ewidencji rejestrowanych dokumentów w rejestrach VAT, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie danych pomocniczych do sprawozdań finansowych i budżetowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w zakresie realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych oraz zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • znajomość ustaw o: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów,
 • mile widziana wiedza i doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 60/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Utworzone 29 kwietnia 2022 13:44 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 9 czerwca 2022 13:34 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję