Ogłoszenie o naborze nr 87/19

Specjalista w Dziale ds. Finansowo - Księgowych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Krakowie Termin składania dokumentów: 3 lipca 2019

 

Główne obowiązki:

 • samodzielne realizowanie zadań związanych z dekretowaniem i księgowaniem wybranych operacji gospodarczych z uwzględnieniem zasad kontrolingowych oraz zasad klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • prowadzenie analiz kosztów i przychodów oraz ich prawidłowej alokacji,
 • współudział w zakresie planowania, monitorowania i oceny realizacji planów i odchyleń,
 • sporządzanie danych pomocniczych do sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • współudział w prowadzeniu ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku od towarów i usług oraz o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość rozporządzenia o klasyfikacji środków trwałych,
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych oraz zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, terminowość, samodzielność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów,
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej oraz analizy finansowej,
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 87/19”

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 501 93 31

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Barbara Sieradzka, Kraków.

Uzasadnienie: kandydatka posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości, jak również doświadczenie zawodowe w tym obszarze. Realizowała zadania związane z prowadzeniem dokumentacji księgowej oraz podatkowej, w tym dekretowaniem dowodów księgowych itp. Jest osobą chętną do zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Spełnia oczekiwania, co do realizacji zadań określonych dla rekrutowanego stanowiska.

Utworzone 13 czerwca 2019 11:50 przez Maja Dzięciołowska Zmodyfikowane 12 września 2019 14:19 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję