Ogłoszenie o naborze nr 129/19

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 18 września 2019

 

Główne obowiązki:

 • weryfikowanie i merytoryczne potwierdzanie dokumentów finansowych (faktur, rachunków, not) wystawianych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz wystawianie not stanowiących podstawę do zapłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów opłat eksploatacyjnych, mediów i funduszu remontowego,
 • planowanie i ewidencjonowanie kosztów ponoszonych na rzecz poszczególnych wspólnot oraz dokonywanie rozliczeń ze wspólnotami,
 • reprezentowanie interesów osób zajmujących lokale mieszkalne Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz osób zajmujących lokale mieszkalne wynajmowane przez Oddział od innych podmiotów,
 • prowadzenie rejestru uchwał w elektronicznym systemie informatycznym,
 • współpraca z zarządami i zarządcami wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań, analiz i planów w zakresie właściwości Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, Kpa,
 • umiejętność redagowania korespondencji urzędowej oraz obsługa pakietu MS Office,
 • komunikatywność oraz umiejętność
 • terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej.
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 129/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:  Monika Muszyńska, Oleśnica

Uzasadnienie: kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w księgowości i finansach, w zakresie wystawiania not i rachunków księgowych, rozliczania mediów, weryfikacji sald z kontrahentami oraz kontaktów ze wspólnotami mieszkaniowymi. Jest komunikatywna, skrupulatna, wyróżnia się motywacją do pracy i predyspozycjami do samodzielnego wykonywania zadań. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rzeczowo i pewnie odpowiadała na pytania Komisji, wykazując się znajomością przepisów wymaganych na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 4 września 2019 13:26 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 4 listopada 2019 10:56 przez Główny Specjalista Anna Czekaj
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję