Ogłoszenie o naborze nr 88/19

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Poznaniu Termin składania dokumentów: 8 lipca 2019

 

Główne obowiązki:

 • opracowywanie propozycji i wniosków do rocznego planu rzeczowo-finansowego w zakresie planowania zadań związanych z remontem mieszkań i kwater przed ponownym zasiedleniem, bieżąca kontrola wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • weryfikacja zakresów prac, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów na zamierzenia remontowe w lokalach mieszkalnych oraz kwaterach internatowych przed ponownym zasiedleniem opracowywanych przez AMW TBS Kwatera,
 • współpraca z pracownikami działu w zakresie realizowanych zadań, w szczególności po zwolnieniu lokalu mieszkalnego oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie z instrukcją wewnętrzną,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej (opisów przedmiotu zamówienia, SIWZ, wzorów umów i innych dokumentów przetargowych) oraz udział w pracach komisji przetargowej,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań i analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, gospodarce nieruchomościami, własności lokali, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz kpa,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu kosztorysowego Norma Pro,
 • prawo jazdy kat. B,

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku budowlanym,
 • mile widziane doświadczenie w obszarze planowania i rozliczania zadań remontowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór zgody poniżej).

 

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 88/19”

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 501 93 31 lub 22/ 314 98 13

 

 

 

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Adam Burchardt, Kórnik.

Uzasadnienie: wybrany kandydat uzyskał dobry wynik ze sprawdzianu wiedzy, co świadczy o wymaganej wiedzy oraz niezbędnym doświadczeniu do realizowania zadań w zakresie nadzoru inwestorskiego. Ponadto legitymuje się kierunkowym wykształceniem wyższym a także dyplomem kwalifikacji w zawodzie „technik budownictwa”. Kandydat z dużym opanowaniem odpowiadał na pytania Komisji, wykazując się znajomością podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji oraz dowiódł swej wiedzy związanej z realizacją inwestycji. Zaprezentował się jako osoba komunikatywna, entuzjastycznie podchodząca do nowych wyzwań, zapewniająca dyspozycyjność i odpowiedzialność.

Utworzone 14 czerwca 2019 09:04 przez Maja Dzięciołowska Zmodyfikowane 27 sierpnia 2019 13:28 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję