Ogłoszenie o naborze nr 120/20

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy Termin składania dokumentów: 30 października 2020

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym oraz formalno-prawnym zadań w zakresie inwestycji, remontów, dostaw energii elektrycznej oraz usług utrzymania technicznego budynków, lokali i infrastruktury technicznej będących w zasobie Oddziału,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadań realizowanych przez Oddział,
 • nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • realizowanie zadań z zakresu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury technicznej oraz prowadzenie spraw z zakresu gospodarki energetycznej,
 • współpraca z dostawcami energii elektrycznej i operatorami systemów dystrybucyjnych,
 • rozpatrywanie zgłaszanych skarg i reklamacji, prowadzenie korespondencji z zarządcami budynków, użytkownikami lokali, usługodawcami i dostawcami mediów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka lub pokrewne,
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze związanym z zadaniami wymienionymi w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zasad oraz doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ogólnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz kosztorysowania,
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie oraz umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji w grupie 1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 120/20”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13 lub 22/ 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 3 września 2020 10:20 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 9 października 2020 14:35 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję