Ogłoszenie o naborze nr 92/21

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 30 września 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań obejmujących utrzymanie nieruchomości i infrastruktury technicznej w aspekcie wymogów określonych przepisami o ochronie środowiska (m.in. przeglądy, informacje, oceny, wnioski, postępowania),
 • dokonywanie oględzin nieruchomości na wezwanie właściwych organów ochrony środowiska, policji, straży miejskiej itp.,
 • zadania dotyczące wyrobów azbestowych: wykonywanie okresowych przeglądów oraz inwentaryzacji, zlecanie usługi demontażu, dokonywanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny oraz udział w przygotowywaniu umowy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie sprawozdań, projektów planów, wniosków, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań działu (z zakresu ochrony środowiska, w tym naliczanie opłat za korzystanie z  środowiska, zlecanie usługi wycinki drzew).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1 rok w obszarze zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustawy: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz o: odpadach, ochronie przyrody, utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • podstawowa znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o własności lokali,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie inżynierskie w specjalności ochrona środowiska,
 • mile widziane doświadczenie w kontaktach z urzędami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami,
 • zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 92/21” 
lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13 lub 22/314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 15 września 2021 22:09 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 15 września 2021 22:09 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję