Ogłoszenie o naborze nr 73/24

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - umowa na zastępstwo

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Lublinie Termin składania dokumentów: 23 lipca 2024

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań remontowo-budowlanych w branży: budowlanej,  elektrycznej  lub sanitarnej w zakresie swojej specjalności (sporządzanie kosztorysów, przygotowanie warunków umownych realizacji robót, przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, prowadzenie  nadzoru inwestorskiego i kontroli postępu robót),
 • sporządzanie bieżących analiz realizacji rzeczowej i finansowej planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz monitorowanie rozliczeń finansowych,
 • przygotowanie i realizacja zadań remontowych i konserwacyjnych wynikających z bieżącej eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie swojej branży,
 • przygotowywanie dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorami w okresie gwarancyjnym.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, o Agencji Mienia Wojskowego, Własności lokali oraz umiejętność praktycznego ich stosowania,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, programów do kosztorysowania Norma Pro lub Excpert,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru Grupy 1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną) lub urządzeń Grupy 2 (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne) oraz Grupy 3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe),
 • prawo jazdy kategorii B,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 73/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46 lub 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 9 lipca 2024 15:44 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 9 lipca 2024 15:46 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję