Ogłoszenie o naborze nr 14/21

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (upr. bud.) Miejsce pracy: Kołobrzeg

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Szczecinie Termin składania dokumentów: 17 lutego 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • analizowanie, opracowanie i realizacja planów remontów, konserwacji i innych działań utrzymujących zasób,
 • nadzorowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w zakresie ich przygotowania, realizacji oraz rozliczania,
 • nadzór nad realizacją okresowych kontroli obiektów budowlanych w związku z upływającymi okresami gwarancyjnymi oraz nadzór nad realizacją wynikających z nich zaleceń,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej w szczególności kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz udział w pracach komisji przetargowej,
 • przygotowanie sprawozdawczości i propozycji do planu finansowego w zakresie działań Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnieninia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędniczej,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali i gospodarce nieruchomościami, kpa oraz o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • umiejętność przygotowywania i rozliczania inwestycji oraz prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 14/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 2 lutego 2021 15:01 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 3 lutego 2021 10:32 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję