Ogłoszenie o naborze nr 168/19 - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (uprawnienia budowlane)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 7 stycznia 2020

 

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację zadań remontowych i inwestycji mieszkaniowych,
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich,
 • udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale mieszkalne wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań, projektów planów remontowych i inwestycyjnych, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań Działu,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny, STWiOR oraz udział w przygotowywaniu umowy zgodnie z ustawą Pzp).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, własności lokali, gospodarce nieruchomościami, Pzp, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Kpa,
 • znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność przygotowania i rozliczania zadań remontowych oraz inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ogólnego,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 168/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Fonfara Weronika, Wrocław
 2. Grzelak Łukasz, Wrocław
Utworzone 25 listopada 2019 12:27 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 17 stycznia 2020 12:23 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję