Ogłoszenie o naborze nr 117/19 - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (z uprawnieniami)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 16 września 2019

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych i zadań remontowych, tj.:

 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących / przejmujących budynki, budowle i lokale,
 • realizowanie zadań związanych z zawieraniem i monitorowaniem umów na dostawę mediów komunalnych do zasobu nieruchomości,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • sporządzanie i weryfikację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla planowanych robót remontowych i inwestycyjnych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, kalkulacja, określanie kryteriów oceny ofert).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami oraz Kpa,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału,
 • znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór zgody poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 117/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:  Paweł Bogdalski, Radwanice

Uzasadnienie: kandydat uzyskał bardzo dobry wynik ze sprawdzianu wiedzy oraz ukończył studia wyższe z zakresu inżynierii wodnej i sanitarnej. Posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji i nadzoru procesów inwestycyjnych i remontowych o specyfice zbliżonej do zadań realizowanych przez AMW. Rzeczowo i pewnie odpowiadał na pytania Komisji, wykazując się praktyczną i merytoryczną wiedzą z zakresu inwestycji i remontów oraz komunikatywnością i samodzielnością w działaniu.

Utworzone 8 sierpnia 2019 14:14 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 15 stycznia 2020 07:59 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję