Ogłoszenie o naborze nr 117/17

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (z uprawnieniami budowlanymi)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Lublinie Termin składania dokumentów: 11 grudnia 2017

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,
 • umiejętność przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ogólnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z eksploatacją obiektów budowlanych, instalacji budynkowych oraz lokali mieszkalnych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji.

Wymagania dodatkowe:

 • terminowość, dyspozycyjność i komunikatywność oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro,
 • prawo jazdy kat. B.

Główne obowiązki:

 • samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych oraz zadań remontowych,
 • przygotowanie inwestycji, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • udział w wykonywaniu przeglądów obiektów budowlanych w związku z upływającymi okresami gwarancyjnymi oraz nadzór nad realizacja zaleceń z nich wynikających,
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 117/17”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru

 

 1. Danielak Maria, Lublin
 2. Mazik Magdalena, Lublin

Uzasadnienie: kandydatki posiadają wymagane doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazały się wiedzą z zakresu zagadnień związanych z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz wiedzą nt. działalności Agencji. Posiadają umiejętności związane z prowadzeniem procesu budowlanego oraz kosztorysowaniem. Podczas rozmowy rekrutacyjnej dały się poznać jako osoby zdyscyplinowane, kompetentne, potrafiące samodzielnie podejmować decyzje.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 20 listopada 2017 12:16 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 30 lipca 2018 21:22 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję