Ogłoszenie o naborze nr 150/19

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (z uprawnieniami budowlanymi)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Olsztynie Termin składania dokumentów: 28 października 2019

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych oraz zadań remontowych, tj.:

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym i remontowym w zakresie obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane,
 • przygotowywanie, prowadzenieorazudział w odbiorach robót budowlanych, w tym sporządzanie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych,
 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich na remonty lokali mieszkalnych i kwater internatowych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, w szczególności kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów dla potrzeb Działu,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych i opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • umiejętność przygotowywania i rozliczania inwestycji, w tym rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 150/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Juraniec Piotr, Olsztyn
 2. Walasiewicz Małgorzata, Olsztyn
Utworzone 11 października 2019 14:26 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 4 listopada 2019 14:07 przez Główny Specjalista Anna Czekaj
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję