Ogłoszenie o naborze nr 69/24

Specjalista w Dziale ds. Kontrolingu w Departamencie Finansowym

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 23 lipca 2024

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • udział w opracowaniu założeń planistycznych i instrukcji w zakresie planowania finansowego i strategicznego,
 • definiowanie narzędzi, rozwijanie standardów zarządzania przez cele, w tym określanie procesu i procedur zarządzania przez cele,
 • raportowanie i monitorowanie realizacji celów i wskaźników efektywności,
 • udział w przygotowaniu kalkulacji kosztów, budżetów oraz planów finansowych,
 • analiza i kontrola kosztów, przygotowanie raportów wykonania i odchyleń planów finansowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z rocznym planem finansowym Agencji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań z obszaru specjalizacji stanowiska, głównie w zakresie raportowania i analiz finansowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej oraz zasad analizy finansowej,
 • umiejętność analiz i interpretacji odchyleń oraz kalkulacji kosztów,
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, tj. komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu finansów/rachunkowości lub ekonomiczne,
 • mile widziana znajomość systemu klasy ERP, oprogramowania Oracle Hyperion Planning oraz oprogramowania typu Business Intelligence.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 69/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 314 99 46 lub 22 314 99 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 24 czerwca 2024 12:54 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 5 lipca 2024 08:01 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję