Ogłoszenie o naborze nr 2/21

Specjalista w Dziale ds. Nieruchomości

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Poznaniu Termin składania dokumentów: 21 stycznia 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu ewidencji wybranych rodzajów operacji gospodarczych,
 • wystawianie dowodów księgowych: faktur, rachunków, not oraz księgowanie wyciągów bankowych i innych dokumentów finansowo-księgowych w zakresie najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności,
 • prowadzenie rozrachunków, współpraca z Działem ds. Windykacji w zakresie dochodzenia należności z tytułu niewywiązywania się dzierżawców i najemców ze zobowiązań umownych,
 • rozliczanie kosztów za media komunalne i opłaty pośrednie z tytułu najmu lub dzierżawy a także bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • współudział w procesie planowania finansowego Agencji w zakresie przewidywanych przychodów i kosztów,
 • ewidencja nieruchomości, sporządzanie analiz i raportów o posiadanym zasobie nieruchomości.

Wymagana niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym roczne doświadczenie w zakresie realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny a także przepisów wykonawczych do tych ustaw i umiejętność praktycznego ich stosowania,
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych oraz zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań w obszarze objętych działalnością Oddziału.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 2/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Małgorzata Raburska, Poznań.

Uzasadnienie: wybrany kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat potwierdził wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 7 stycznia 2021 14:38 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 15 marca 2021 11:56 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję