Ogłoszenie o naborze nr 24/21

Specjalista w Dziale ds. Nieruchomości

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Krakowie Termin składania dokumentów: 18 marca 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet  świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, trwałym zarządem oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w tym realizacja procedury aktualizacji opłat wynikających z wymienionych praw,
 • podejmowanie działań zmierzających do porządkowania i  regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości,
 • wystawianie dowodów księgowych: faktur, rachunków, not oraz księgowanie wyciągów bankowych i innych dokumentów finansowo-księgowych w zakresie najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności,
 • współpraca z Działem ds. Windykacji w celu dochodzenia należności w zakresie opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego i opłat przekształceniowych z zachowaniem obowiązujących procedur i zasad,
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi w zakresie wycen nieruchomości, a także współdziałanie z urzędami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego, służbą geodezyjną i kartograficzną, biurami notarialnymi i sądami w zakresie pozyskiwania i aktualizacji dokumentacji technicznej i prawnej przejętego mienia oraz w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działań Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, gospodarce nieruchomościami, księgach wieczystych i hipotece,  własności lokali, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Kodeks cywilny oraz umiejętność ich praktycznego stosowania,
 • znajomość zasad obrotu nieruchomościami, rynku nieruchomości oraz umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe geodezyjne, gospodarka nieruchomościami,
 • ukończone studia podyplomowe / kursy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostkach samorządu terytorialnego,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 24/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Bigaj Anna, Kraków
 2. Cyran Andrzej, Kraków
 3. Jasiowka Agnieszka, Zelków
 4. Łyszczek Karolina, Kraków
 5. Mrzygłód Szymon, Brzesko
 6. Musiał Sylwia, Kraków
 7. Potoniec Katarzyna, Kraków
 8. Rał Żaneta, Kraków
 9. Sławińska Monika, Kraków
 10. Szmukier Marcin, Kłaj
 11. Tabor Agnieszka, Zalesie Dolne
 12. Więcek Angelika, Bielsko-Biała
Utworzone 4 marca 2021 11:12 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 29 marca 2021 09:18 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję