Ogłoszenie o naborze nr 21/22

Specjalista w Dziale ds. Nieruchomości

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Lublinie Termin składania dokumentów: 25 lutego 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

Prowadzenie wybranych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.:

 • podejmowanie działań zmierzających do regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości,
 • przygotowanie i realizacja procedury zbywania, najmu, użyczenia i dzierżawy nieruchomości,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • realizacja przedsięwzięć związanych z  pozyskiwaniem nieruchomości do zasobu Agencji oraz przygotowanie procesu ich przejmowania,
 • opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie analiz i raportów o posiadanym zasobie nieruchomości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. rok w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, gospodarce nieruchomościami, księgach wieczystych i hipotece, o własności lokali, Kodeks Cywilny oraz umiejętność praktycznego ich stosowania,
 • znajomość zasad wyceny wartości nieruchomości, rynku nieruchomości oraz umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o profilu prawnym, geodezyjnym, gospodarka przestrzenna lub pokrewne,
 • mile widziane ukończone studia podyplomowe, uprawnienia i kursy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • mile widziane praktyka w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa lub w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 21/22”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Anna Goljan-Sitek, Lublin.

Uzasadnienie: kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka potwierdziła wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 11 lutego 2022 13:37 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 25 maja 2022 12:01 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję