Ogłoszenie o naborze nr 41/22

Specjalista w Dziale ds. Nieruchomości

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 19 kwietnia 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet  świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dobrą kawę.

Główne obowiązki:

 • samodzielne prowadzenie wybranych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym porządkowanie i regulacja stanu formalno-prawnego nieruchomości oraz realizacja procesów zbywania nieruchomości, najmu, dzierżawy i innych form prawnych,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • współpraca z urzędami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego, służbą geodezyjną i kartograficzną, rzeczoznawcami majątkowymi, biurami notarialnymi i sądami w zakresie pozyskiwania i aktualizacji dokumentacji przejętego mienia oraz w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie analiz i raportów o posiadanym zasobie nieruchomości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, gospodarce nieruchomościami, własności lokali, księgach wieczystych i hipotece, Kodeks cywilny oraz umiejętność praktycznego ich stosowania,
 • znajomość zasad wyceny wartości nieruchomości, rynku nieruchomości oraz umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność i systematyczność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o profilu prawnym, geodezyjnym, administracyjnym, gospodarka przestrzenna lub pokrewne,
 • studia podyplomowe/ kursy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • mile widziana praktyka w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 41/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

   

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.
Utworzone 25 marca 2022 14:23 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 18 maja 2022 11:38 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję