Ogłoszenie o naborze nr 63/22

Specjalista w Dziale ds. Nieruchomości

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze Termin składania dokumentów: 18 maja 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • samodzielne prowadzenie procedur związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz przygotowywanie umów cywilnoprawnych z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • przygotowywanie projektów wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz projektów planów sprzedaży tych lokali,
 • samodzielne prowadzenie wybranych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności porządkowanie i regulacja stanu formalno-prawnego nieruchomości wspólnotowych oraz realizacja procesów zbywania nieruchomości, najmu, dzierżawy, zamiany, darowizny i innych form prawnych,
 • przygotowywanie projektów pism i opinii w zakresie właściwości działu,
 • współdziałanie z urzędami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego, służbą geodezyjną i kartograficzną, biurami notarialnymi i sądami w zakresie pozyskiwania i aktualizacji dokumentacji technicznej i prawnej nieruchomości oraz w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, gospodarce nieruchomościami, własności lokali, księgach wieczystych i hipotece, Kodeks cywilny oraz umiejętność praktycznego ich stosowania,
 • znajomość zasad wyceny wartości nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami, umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych oraz znajomość podstaw prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnego redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie administracyjne, prawne, geodezyjne, gospodarka przestrzenna lub pokrewne,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 63/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Izabela Prekurat-Potoczna, Zielona Góra.

Uzasadnienie: kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka potwierdziła wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 4 maja 2022 10:45 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 15 lipca 2022 13:14 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję