Ogłoszenie o naborze nr 86/22

Specjalista w Dziale ds. Nieruchomości

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Szczecinie Termin składania dokumentów: 22 czerwca 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań w zakresie zagospodarowania nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przygotowywanie umów cywilnoprawnych z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu formalno-prawnego nieruchomości oraz realizacja procesów sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych form prawnych,
 • opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie usług potrzebnych do realizacji zadań działu,
 • współpraca z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, służbą geodezyjną, a także innymi podmiotami, w tym rzeczoznawcami majątkowymi i zarządcami nieruchomości w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych w gospodarowaniu nieruchomościami,
 • weryfikacja operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb zbywania lub najmu nieruchomości,
 • sprawowanie kontroli merytorycznej i kontrolingowej dokumentów finansowych w zakresie właściwości działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata w obszarze zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, gospodarce nieruchomościami, księgach wieczystych i hipotece, własności lokali, Kodeks cywilny oraz umiejętność ich praktycznego stosowania,
 • umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych oraz redagowania pism urzędowych,
 • znajomość zasad wyceny nieruchomości,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność i systematyczność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie administracyjne, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna,
 • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami (zarządca nieruchomości/ pośrednik nieruchomości).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 86/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 1 czerwca 2022 13:20 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 1 czerwca 2022 13:20 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję