Ogłoszenie o naborze nr 114/19

Specjalista w Dziale ds. Windykacji

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze Termin składania dokumentów: 26 sierpnia 2019

 

Główne obowiązki:

 • samodzielne wykonywanie czynności z zakresu windykacji pieniężnej i niepieniężnej,
 • monitorowanie procesów windykacyjnych oraz terminowe dochodzenie należności w trybie sądowym i administracyjnym, tj. sporządzanie pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), pism procesowych, środków zaskarżenia, wniosków o wszczęcie egzekucji, administracyjnych tytułów wykonawczych i pism w postępowaniu administracyjnym oraz rozliczanie wpłat dłużników,
 • współpraca z organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami w zakresie uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia działań windykacyjnych,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, m.in. dotyczących opróżnienia lokalu lub przymusowego wykwaterowania i ustalania sytuacji majątkowej dłużników, opracowywanie danych statystycznych do okresowych sprawozdań i bieżących analiz stanu zadłużenia.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość zasad dochodzenia należności w postępowaniu cywilnym, w tym przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność redagowania pism procesowych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i negocjacyjne,
 • odpowiedzialność, terminowość oraz dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze,
 • praktyczna znajomość problematyki windykacyjnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 114/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:  Paweł Stroynowski, Zielona Góra

Uzasadnienie: wybrany kandydat ukończył prawo oraz aplikację komorniczą. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia egzekucji sądowej oraz egzekwowania od dłużników majątku na rzecz wierzyciela. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w sposób spójny i zdecydowany odpowiadał na pytania Komisji dając się poznać jako osoba otwarta, samodzielna i zmotywowana do podjęcia pracy na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 2 sierpnia 2019 11:13 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 18 grudnia 2019 13:03 przez Główny Specjalista Anna Czekaj
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję