Ogłoszenie o naborze nr 102/18

Specjalista w Dziale ds. Zakwaterowania

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Krakowie Termin składania dokumentów: 24 sierpnia 2018

 

Główne obowiązki:

 • samodzielne wykonywanie zadań z obszaru realizacji uprawnień mieszkaniowych żołnierzy zawodowych oraz innych osób niebędących żołnierzami z zakresu opłat mieszkaniowych,
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich oraz uzgadnianie należności i wpłat lokatorów,
 • rozliczanie kosztów dostawy mediów komunalnych i opłat pośrednich w lokalach mieszkalnych,
 • prowadzenie rejestru kaucji mieszkaniowych oraz ich rozliczanie,
 • planowanie kosztów do kalkulacji stawek opłat pośrednich oraz do rocznych planów finansowych,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach opłat czynszowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, kpa, Prawo energetyczne, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie opłat za używanie lokali będących w dyspozycji AMW,
 • umiejętność obsługi komputera - biegła znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i samokształcenia się,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z rozliczaniem opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 102/18”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 501 93 31 lub 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Osoba wybrana: Edyta Wójcik - Osip, Kraków

Uzasadnienie:  kandydatka posiada doświadczenie zawodowe w obszarze zagadnień dotyczących rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich. Uzyskała maksymalny wynik ze sprawdzianu wiedzy. Posiada doświadczenie w zakresie pracy biurowej oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych określonych dla rekrutowanego stanowiska. Wykazuje silną motywację do pracy, jak również predyspozycje do samodzielnego wykonywania zadań.

Utworzone 7 sierpnia 2018 14:31 przez Maja Dzięciołowska Zmodyfikowane 25 września 2018 13:50 przez Maja Dzięciołowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję