Ogłoszenie o naborze nr 16/21

Specjalista w Dziale ds. Zamowień Department Zamówień Publicznych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Szczecinie Termin składania dokumentów: 1 marca 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet  świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pełnienie funkcji członka lub sekretarza komisji przetargowej,
 • bieżące wspieranie komórek organizacyjnych w zakresie wyboru trybów postępowania, uzgadnianie projektów i zmian umów oraz innych dokumentów, proponowanie rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych,
 • monitorowanie zmian stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych oraz opiniowanie projektów zmian do ustawy,
 • przeprowadzanie kontroli postępowań udzielanych na podstawie ustawy Pzp,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
 • udział w sporządzaniu rocznych planów zamówień i postępowań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Pzp, Kpa, Kc, ustawy o finansach publicznych, Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe: 

 • mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, sumienność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 16/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 15 lutego 2021 09:16 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 15 lutego 2021 09:16 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję