Ogłoszenie o naborze nr 72/24

Starszy Inspektor w Dziale ds. Administracyjno-Technicznych w Departamencie Organizacyjnym

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 19 lipca 2024

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie prac gospodarczych związanych z obsługą siedziby a także stała kontrola nad prawidłowym wyposażeniem,
 • nadzór nad terminowością okresowych kontroli i przeglądów budynku siedziby Biura Prezesa oraz sprzętu, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych,
 • bezpieczne i terminowe wykonywanie przewozów osób, materiałów i sprzętu samochodami służbowymi,
 • przyjmowanie i rozliczenie faktur oraz innych dokumentów w elektronicznym systemie informatycznym i ich rozdział do właściwych komórek organizacyjnych,
 • kontrola merytoryczna otrzymanych dokumentów finansowych i zamówień pod kątem zgodności z zawartymi umowami w obszarze właściwości Działu,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie właściwości rzeczowej Działu, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny i wzoru umów a także realizacja zakupów, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • czynne prawo jazdy kat. B oraz gotowość poddania się badaniom do kierowania pojazdami służbowymi,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • dyspozycyjność oraz zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 72/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 314 99 13 lub 22 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Lewandowski Wiesław, Mława.
 2. Szubzda Marcin, Warszawa.
Utworzone 5 lipca 2024 07:52 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 24 lipca 2024 08:06 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję