Ogłoszenie o naborze nr 121/19

Starszy Inspektor w Dziale ds. Finansowo-Księgowych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Lublinie Termin składania dokumentów: 3 września 2019

 

Główne obowiązki:

 • realizowanie pod nadzorem kierownika zadań z zakresu ewidencji wybranych rodzajów operacji gospodarczych,
 • księgowanie dokumentów: faktur, rachunków, not, wyciągów bankowych,
 • prowadzenie i uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami oraz kontrola zaległych należności,
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań w zakresie finansowo-księgowym,
 • weryfikacja dowodów księgowych i dekretów opisów kontrolingowych pod względem prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustaw o: rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych oraz zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu MS Office),
 • odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów,
 • doświadczenie w pracy w księgowości,
 • znajomość obsługi programów księgowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

 

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 121/19”

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Karolina Wójtowicz, Lublin.

Uzasadnienie: wybrana kandydatka osiągnęła bardzo dobry wynik ze sprawdzianu wiedzy. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w obszarze administracyjno-biurowym, m.in. realizowała zadania z zakresu nadzorowania realizacji planu finansowego, przygotowywania sprawozdań finansowych a także zajmowała się koordynacją przepływu dokumentacji finansowej. Podczas rozmowy rekrutacyjnej odpowiadała na pytania Komisji w sposób spójny, zdecydowany i precyzyjny, wykazując się wiedzą merytoryczną z zakresu finansów, a także komunikatywnością, wysoką kulturą osobistą oraz otwartością na rozwój zawodowy.

Utworzone 20 sierpnia 2019 12:24 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 14 października 2019 11:34 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję