Ogłoszenie o naborze nr 32/22

Starszy Inspektor w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Poznaniu Termin składania dokumentów: 24 marca 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • weryfikowanie i merytoryczne potwierdzanie dokumentów finansowych (faktur, rachunków, not) wystawianych przez kontrahentów oraz wspólnoty mieszkaniowe a także sporządzanie dekretów kontrolingowych do dokumentów finansowych,
 • sporządzanie rozliczeń kosztów i przychodów z tytułu opłat pośrednich dla lokali mieszkalnych będących w całości własnością Skarbu Państwa oraz w budynkach nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania zadań określonych w umowach o zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami (lokalami, budynkami, gruntami) oraz umowach dotyczących utrzymania nieruchomości,
 • kontrolowanie zasadności ustalania wysokości i wykorzystania środków wnoszonych na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych oraz składanie oświadczeń woli właściciela przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • prowadzenie rejestrów podjętych uchwał oraz rejestrów wysokości obciążeń z tytułu zaliczek na utrzymanie nieruchomości,
 • prowadzenie korespondencji ze wspólnotami mieszkaniowymi ,sprawozdawczość, analityka i przygotowanie propozycji do planu finansowego z obszaru zadań działu.

Wymagania niezbędne:

 • wyksztalcenie min. średnie,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość podstawowych aktów pranych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o własności lokali, gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, komunikatywność, terminowość, uporządkowanie,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 32/22”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Joanna Staroń, Pobiedziska.

Uzasadnienie: kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka potwierdziła wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 10 marca 2022 15:00 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 15 lipca 2022 13:07 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję