Ogłoszenie o naborze nr 40/22

Starszy Inspektor w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze Termin składania dokumentów: 1 kwietnia 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

Realizowanie zadań w obszarze kontroli finansowej i realizacja spraw bieżących działu, a w szczególności:

 • weryfikowanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
 • sporządzanie i weryfikowanie dekretów kontrolingowych do dokumentów finansowych pod względem prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości i w terminie umożliwiającym dokonanie płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dokumentowanie transakcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług w zakresie merytorycznym działu, w tym w szczególności wystawianie faktur VAT, not i innych dokumentów oraz ich ewentualnych korekt,
 • monitorowanie na bieżąco należności pieniężnych i rozliczeń księgowych powstałych w zakresie zadań działu,
 • sporządzanie bieżących analiz realizacji rzeczowej i finansowej planu oraz udział w procesie planowania finansowego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • podstawowa znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz zagadnień ekonomicznych,
 • znajomość podstawowych  aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 • umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu MS Office),
 • odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 40/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Krystyna Faltyńska, Zielona Góra.

Uzasadnienie: kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka potwierdziła wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 18 marca 2022 13:05 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 24 maja 2022 10:26 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję