Ogłoszenie o naborze nr 99/22

Starszy Inspektor w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 7 lipca 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikowanie i merytoryczne potwierdzanie dokumentów finansowych (faktur, rachunków, not) i zamówień zgodnie z umowami i wnioskami o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie dekretów kontrolingowych do dokumentów finansowych,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania zadań określonych w umowach o zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami (lokalami, budynkami, gruntami) oraz umowach dotyczących utrzymania nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów na dostawę mediów do budynków i obiektów będących własnością Skarbu Państwa,
 • współpraca przy dokonywaniu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych (weryfikacja dokumentów oraz wysokości zaliczek),
 • sporządzanie projektów pism i odpowiedzi na korespondencję w sprawach wynikających z zakresu właściwości Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i Statutu Agencji, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kpa,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • dyspozycyjność, decyzyjność i odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji (w szczególności związane z zasobem mieszkaniowym),
 • komunikatywność i zaangażowanie oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji  (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 99/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.
Utworzone 23 czerwca 2022 13:23 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 21 lipca 2022 16:35 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję