Ogłoszenie o naborze nr 50/22

Starszy Inspektor w Dziale ds. Nieruchomości - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Gdyni Termin składania dokumentów: 28 kwietnia 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

Prowadzenie wybranych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.:

 • przygotowanie i realizacja procedury zbywania, najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • podejmowanie działań zmierzających do regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości,
 • współdziałanie z urzędami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego, służbą geodezyjną i kartograficzną, biurami notarialnymi i sądami w zakresie potwierdzania lub aktualizacji dokumentacji technicznej i prawnej przejętych nieruchomości,
 • wystawianie zaświadczeń będących podstawą do wykreślenia wpisu o hipotece z księgi wieczystej,
 • sporządzanie analiz i raportów o posiadanym zasobie nieruchomości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość ustawy: o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny oraz umiejętność praktycznego ich stosowania,
 • znajomość zasad wyceny wartości nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami, rynku nieruchomości oraz umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia, obowiązkowość, rzetelność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o profilu prawnym, geodezyjnym, gospodarka przestrzenna lub pokrewne,
 • studia podyplomowe/kursy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • mile widziana praktyka w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa lub innych instytucji publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 50/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

 

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Katarzyna Orzech, Rumia.

Uzasadnienie: kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka potwierdziła wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 14 kwietnia 2022 12:18 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 14 czerwca 2022 08:34 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję