Ogłoszenie o naborze nr 127/19

Starszy Inspektor w Dziale ds. Organizacyjnych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze Termin składania dokumentów: 12 września 2019

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie pod nadzorem kierownika spraw związanych z przyjmowaniem, gromadzeniem, udostępnianiem i brakowaniem zasobu aktowego Oddziału Regionalnego,
 • rozmieszczanie zgromadzonej dokumentacji w pomieszczeniach magazynowych zgodnie z obowiązującymi ustaleniami,
 • przygotowywanie i wydzielanie przechowywanej w ekspozyturze dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,
 • kompletowanie spisów teczek spraw i gromadzenie wniosków w zakresie ich uaktualniania, z ustaleniami zawartymi w obowiązującym rzeczowym wykazie akt i spisach teczek spraw,
 • szkolenie i udzielanie bieżących konsultacji pracownikom Oddziału w zakresie postępowania z archiwizowaną dokumentacją,
 • realizowanie zakupów w zakresie właściwości działu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Agencji Mienia Wojskowego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie
 • min. roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Statutu Agencji oraz KPA,
 • znajomość ustaw o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych aktów normatywnych dotyczących problematyki archiwizacji oraz o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

 

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 127/19”

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Magdalena Buchwald, Zielona Góra.

Uzasadnienie: wybrana kandydatka ukończyła studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych o specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dokumentalistyka konserwatorska. Kandydatka posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw związanych z archiwizacją dokumentów, w tym udostępnianiem akt oraz wydzielaniem dokumentacji do brakowania. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w sposób spójny i zdecydowany odpowiadała na pytania Komisji, dając się poznać jako osoba samodzielna, posiadająca wiedzę z zakresu archiwizacji a także otwarta i zmotywowana do podjęcia pracy na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 29 sierpnia 2019 11:56 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 13 grudnia 2019 12:51 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję