Ogłoszenie o naborze nr 101/18

Starszy Inspektor w Dziale ds. Organizacyjnych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze Termin składania dokumentów: 28 sierpnia 2018

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem, gromadzeniem, udostępnianiem
  i brakowaniem zasobu aktowego Oddziału Regionalnego,
 • rozmieszczanie zgromadzonej dokumentacji w pomieszczeniach magazynowych zgodnie
  z obowiązującymi ustaleniami,
 • przygotowywanie i wydzielanie przechowywanej w ekspozyturze dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,
 • kompletowanie spisów teczek spraw i gromadzenie wniosków w zakresie ich uaktualniania,
 • kontrolowanie zgodności gromadzenia i archiwizacji akt przez pracowników oddziału
  z ustaleniami zawartymi w obowiązującym rzeczowym wykazie akt i spisach teczek spraw,
 • szkolenie i udzielanie bieżących konsultacji pracownikom oddziału w zakresie postępowania
  z archiwizowaną dokumentacją,
 • wykonywanie dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej na potrzeby oddziału oraz Archiwum Wyodrębnionego Agencji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • min. roczny staż pracy,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, Statutu Agencji, KPA,
 • znajomość ustaw: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi i innychaktów normatywnych dotyczących problematyki archiwizacji oraz o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kurs kancelaryjno – archiwalny,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność zarządzania dużą ilością dokumentów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 101/18”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 501 93 31 lub 22/314 99 46

 

 

Informacja o wyniku naboru

Nabór zakończony bez zatrudnienia.

Utworzone 7 sierpnia 2018 09:31 przez Maja Dzięciołowska Zmodyfikowane 1 października 2018 10:12 przez Maja Dzięciołowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję